Galveston ISD receives $1.7 million grant to battle dyslexia

Galveston ISD receives $1.7 million grant to battle dyslexia